Heavenly Lake Tahoe – 4KYog hais tias nej mus ua si rau Lake Tahoe. Nco ntsoov caij lub Gondola mus ua si pug saum roob. Txog saum, nws muaj chaws nuam yaj, chaws taug kev, thiab ntau yaj zoo caij ua si.

Heavenly Lake Tahoe
Heavenly Ski Resort
Lake Tahoe
Ridge Rider Mountain Coaster
Coaster
Gondola

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *